Föreläsningar

Jag håller gärna både föreläsningar och utbildningar. Vad är då skillnaden?

För mig är föreläsning ett format där man har snävare tidsramar (ca 1- 2 timmar är vanligt) vilket innebär att det begränsar inslag av interaktion och praktiska övningar. Utbildningsformatet innebär mer inslag av interaktion, praktiska övningar och diskussioner. Utbildningsformatet är dels mer tidskrävande och förutsätter även att gruppen är färre till antalet (max 30 pers åt gången) medan föreläsningsformatet fungerar oavsett gruppstorlek.

Här ser Ni ett axplock på teman och rubriker som jag ofta anlitas för. Självklart gör jag även behovsanpassade föreläsningar och utbildningar. Välkommen att ta kontakt med mig för att diskutera era specifika behov och önskemål. Skulle jag inte ha den kompetens som ni efterlyser så hjälper jag er gärna att få kontakt med någon kollega som bättre stämmer in på den profilen.

SÅ HANTERAR DU BESVÄRLIGA PERSONER
– Om att stärka sitt mentala immunförsvar och utveckla sin förmåga i effektiv kommunikation och konflikthantering.

Om att stärka sitt mentala immunförsvar och utveckla sin förmåga i effektiv kommunikation och konflikthantering. Finns det besvärliga personer och i så fall, vem sätter normen? Är det alltid någonting negativt att vara besvärlig? Att vi uppfattar vissa människor i vår omgivning som besvärliga kan nog alla känna igen sig i och nog finns det också dom som tycker att både jag och du är besvärliga att ha och göra med också.

Den här föreläsningen är en av de absolut mest populära. Över 25.000 personer har deltagit genom åren och över 90% av dessa har belönat den med högsta betyg i utvärderingarna. Du får bland annat lära dig vad du bör vara uppmärksam på i din egen och andras kommunikation, hur du lämpligen bemöter ilska och verbala påhopp, hur du tränar upp din mentala styrka och mycket mer. Kontakta oss för ett fullständigt program. Temat finns även som utbildningsformat.

130528-0240-Cavena

SKIPPA SÄLJSNACKET!
– Om säljande kundservice & att bygga långvariga kundrelationer

Att öppna en affär är enkelt, att behålla den öppen är en konst. Mästerlig service är det yttersta konkurrensmedlet eftersom snarlika produkter och tjänster finns att få tag i överallt idag. Det personliga bemötandet har alltid varit en avgörande faktor för om en kund kommer tillbaka eller ej, men idag är det viktigare än någonsin. Förr delade vi med oss om våra upplevelser med våra närmaste bekanta. Idag delar vi vår upplevelse med tusentals människor via sociala medier på en bråkdel av en sekund. Så frågan är; Vad vill ni bli kända för?

Du får bland annat lära dig hur du överträffar kundens förväntningar med små medel, varför man inte alls ska behandla andra så som man vill bli behandlad själv och vilka mekanismer som främst ligger bakom att kunden kommer tillbaka igen och igen och igen. Kontakta oss för ett fullständigt program eller för att diskutera just ert specifika behov i ämnet.

SOM MAN ROPAR FÅR MAN SVAR!
– Om proaktiv kommunikation och feedback.

Det snabba informationsflödet som råder idag medför ett större ansvar och ställer högre krav på såväl sändare som mottagare. Med snabbare informationsflöde ökar risken för feltolkningar och missförstånd, vilket i sin tur kan få ett högt pris. Uppskattningar säger tex att mer än 70% av alla konflikter handlar om hjärnspöken och missförstånd. Inte sällan leder dessa ”pseudokonflikter” vidare till osämja, vi och dom kulturer, trakasserier, mobbing och i förlängningen även sjukskrivningar, omplaceringar, förlorade affärer osv.

Här får du bla insikter om ditt eget språkmönster och hur det påverkar andra. Vi belyser vanliga fallgropar och misstag när vi ska ge återkoppling av en händelse och du får med dig konkreta verktyg för verkningsfull och effektiv feedback och mer där till. Kontakta oss för ett fullständigt program eller för att diskutera just ert specifika behov i ämnet.