130528-0570-CavenaHenrik Mattsson är Certifierad Internationell Coach och medlem av The International Coach Community (ICC).

Vad gör en coach?
En coach hjälper individer och/eller team att utvecklas, forma sina liv och nå sina mål, både på det professionella och personliga planet.

Hur då?
Genom att tillsammans med klienten bygga upp och utveckla färdigheter utifrån klientens resurser och gemensamt med klienten utforma och fullfölja en lämplig handlingsplan. Coaching hjälper dig att nå dina mål och dessutom att skapa motivation och mening på vägen.

Vi har alla de resurser vi behöver.
En coach betraktar och behandlar alltid klienten som resursfull. Klienten har svaren. Coachen har de rätta frågeställningarna, hjälper klienten att frilägga sin potential och tydliggöra sina värderingar och mål. Coaching är ett partnerskap mellan coach och klient där coachen hjälper klienten att ta ut nya riktningar och slåss mot begränsande nedärvda övertygelser. Coachen behöver inte vara expert på klientens område. Det är klienten som utför förändringen. Coachen är vägledande och stöttande.

Coachen skall arbeta för att göra sig överflödig, inte oumbärlig.

Vad är ICC?
ICC (International Coaching Community) är ett nätverk av utbildade och kvalificerade coacher, som framgångsrikt har genomgått ICC:s certifieringsutbildning. ICC är den enda internationella coachcertifieringen i Sverige. Nätverket delar ett åtagande vad gäller kvalitet, etik och hög standard på coachning och medlemskapet grundar sig uteslutande på kompetens och nämnda etiska åtaganden. Det utgår således ingen ekonomisk eftergift för att vara ansluten. Detta för att upprätthålla en hög trovärdighet mot våra klienter. Certifieringsgrunderna är framtagna av Joseph O´Connor och Andrea Lages på Lambent do Brasil. Joseph och Andrea är två av världens i särklass mest eftertraktade och respekterade NLP- tränare och coacher.

Vad är coaching inte?
Ordet ”coaching” kommer ursprungligen från idrottsvärlden, men idag är coaching en uppsättning verktyg, filosofier och färdigheter som är effektivt tillämpbara inom vilket område som helst. Även om det finns likheter med andra hjälpyrken, som terapi, rådgivning, utbildning, mentorskap, eller konsulter, så skiljer sig coaching samtidigt distinkt från alla dessa.

  • Coaching fokuserar på att förstå nuet och utforma framtiden, inte att rätta till eller förstå det förflutna.
  • Coaching handlar om att hjälpa någon annan att bygga upp sin kapacitet för en bestående förändring, inte att förmedla sina egna värderingar och tala om hur klienten ska göra.
  • Coaching är att stötta på vägen mot målet utifrån fokus på klientens resurser, inte utifrån sin egna expertis och erfarenhet inom området.
  • Coachingens målsättning är att göra coachen överflödig, inte oumbärlig.

När en professionell coach avslutar en lyckad coachingperiod, ska klienten ha en känsla som säger; ”Det var jag själv som gjorde det!”

Intresserad? Välkommen att kontakta oss!