Sexuella trakasserier och personalpolicy i hotell- och restaurangmiljö

Som verksam inom krogbranschen kan du göra mycket för att förebygga och hantera sexuella trakasserier och diskriminering. Vad gör du?

Cavena Utveckling har nu möjligheten att erbjuda utbildningen ”S.T.O.P.P.” – Sexuella trakasserier och personalpolicy – som fokuserar på utmaningen kring diskriminering och sexuella trakasserier för hotell- och restaurangpersonal. Kursen innehåller:

  • Grundläggande juridik och aktuella begrepp
  • Verktyg för att förebygga och hantera diskriminering och sexuella trakasserier
  • Belyser rättigheter och skyldigheter

De senaste åren har efterfrågan varit stor gällande utbildning om diskriminering och sexuella trakasserier för hotell- och restaurangpersonal. I vår grundkurs för krogpersonal belyser vi grundläggande juridik och aktuella begrepp för att sedan fokusera på och diskutera kring den specifika problematik och de utmaningar detta innebär för krogbranschen. Syftet med utbildningen är att stärka personal som arbetar i krogmiljön i deras yrkesroll. Dels genom att belysa vilka rättigheter och skyldigheter de har och dels tillhandahålla verktyg för att förebygga och hantera diskriminering och sexuella trakasserier.

Daniel har en masterexamen i folkhälsovetenskap och har stor erfarenhet av att utbilda och föreläsa för både myndigheter och restaurangbransch. Han har bland annat arbetat i drygt tio år som projektledare på STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) där han bland annat ansvarat för olika typer av utbildningar, samt varit delaktig i metodutveckling av flera väl etablerade preventiva metoder, inte minst ansvarsfull alkoholservering. Utöver sin roll som föreläsare på konflikthanteringspasset i utbildningen ”Ansvarsfull alkoholservering” har han studerat problematiken kring kränkande särbehandling och sexuella trakasserier i krogmiljö.Detta har mynnat ut i en halvdagskurs på det temat som hade premiär i Malmö i april 2018, med Malmö Stad som arrangör.

Cecilia är utbildad polis och har arbetat nästan åtta år inom polismyndigheten. Fem år i yttre tjänst med ingripandeverksamhet och de sista åren arbetade hon som utredare på familjevåldsroteln i Helsingborg. För drygt två år sedan valde Cecilia att lämna polisen och arbetar idag främst med utbildning inom trygghet och säkerhet samt som föreläsare/kursledare inom ramen för utbildningen i ansvarsfull alkoholservering för krogpersonal.

För mer information och bokning av utbildningen, är ni välkomna att kontakta oss här>>.