Övriga medarbetare

Daniel Müller

Under hösten 2017 välkomnade vi Daniel Müller som ny föreläsare inom konflikthantering för krogpersonal. Han är ett mycket värdefullt tillskott då han bland annat i drygt tio år arbetat som projektledare på STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) där han bland annat ansvarat för olika typer av utbildningar, samt varit delaktig i metodutveckling av flera väl etablerade preventiva metoder, inte minst ansvarsfull alkoholservering.

I syfte att förebygga vålds- och narkotikabrott har Daniel utbildat fler än 6000 kroganställda genom åren och bidrar inte minst med en bred kompetens kring samverkan mellan myndigheter och restaurangbransch som en framgångsfaktor i förebyggande arbete.

Daniel har en masterexamen i folkhälsovetenskap och har stor erfarenhet av att utbilda och föreläsa för både myndigheter och restaurangbransch.

 

 

Simon Bengtsson-Tibblin

Simon har sedan 2004 med sina föreläsningar i konflikthantering varit ett högt uppskattat inslag i utbildningen Ansvarsfull alkoholservering. Han får med målande exempel och tankvärda funderingar många av sina åhörare att ta ett nytt steg i en ny riktning, både på det professionella och på det personliga planet.

Simon är utbildad i personal mastery av K-A inc USA men också utbildad skådespelare och sångare och har arbetat med musikalteater runt om i Sverige.

 

 

 

 

Jonna Mattsson

Jonna har hand om det administrativa hos CUAB. Hon har också en lång rad utbildningar inom beteendevetenskap, psykologi, sorgbearbetning, nlp och coaching bakom sig. Sedan något år tillbaka jobbar Jonna deltid då hon även arbetar som sjuksköterska.

 

 

 

 

 

Eric Thyrell
Eric har valt nya vägar i livet och jobbar därför inte längre för oss utom vid enstaka särskilda tillfällen.


Bookmark and Share