Så blir du bättre på att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet.

En mycket uppskattad, inspirerande och lärorik utbildningsdag i kommunikation och konflikthantering i ett samarbete mellan Henrik Mattsson, Mi Ridell och Skillspartner.

Under den här utbildningsdagen får du bland annat;

  • lära dig hur du kan förebygga att onödiga konflikter uppstår i lika stor utsträckning
  • lära dig hur ni lämpligen hanterar de konflikter som trots allt ändå uppstår
  • ökad förståelse för konfliktens dynamik
  • lära dig värdefulla och verkningsfulla metoder för att förebygga och hantera konflikter
  • lära dig hur du hanterar toxiska personligheter, mobbing och besvärliga beteenden.

För mer information om när vi besöker en ort nära dig samt för anmälan, klicka här!
Där kan du även se vad andra som gått kursen tycker om den.