Så hanterar du besvärliga personer

Att seminariet ”Så hanterar du besvärliga personer” efter 15 år fortfarande drar fulla hus runt om i Sverige talar sitt tydliga språk. Vi känner inte till något annat seminarie som har rullat lika länge. Över 30.000 människor har redan gått och 94% av dessa har givit seminariet betyget 4 eller 5 på betygskalan 1-5. Den utbildning som Confex tillhandahåller finns som endags-kurs och en tvådagars fördjupningskurs och båda hålls av Henrik Mattsson.

”Så hanterar du besvärliga personer” handlar om att stärka sitt mentala immunförsvar och utveckla sin förmåga i effektiv kommunikation och konflikthantering. Finns det besvärliga personer och i så fall, vem sätter normen? Är det alltid någonting negativt att vara besvärlig? Att vi uppfattar vissa människor i vår omgivning som besvärliga kan nog alla känna igen sig i och nog finns det också dom som tycker att både jag och du är besvärliga att ha och göra med också.

Endagskurser via Confex: länk till Confex här

Kan du inte gå de datum som Confex tillhandahåller?
Kontakta oss för annat upplägg för dig och ditt företag! 


Bookmark and Share