noten_cuab

Sugen på mer?
Osäker på vad du vill?
Tvivlar du på din förmåga?
Vet du vad du vill och hur man gör, men gör det inte ändå?
Visste du att över 90 av våra beslut och vägval är omedvetna val?
Lever du ditt liv eller någon annans?
Vem skulle du vara, vad skulle du göra, vart skulle du vara, om du visste att du inte kunde misslyckas?

På våra kurser i Personlig Utveckling får du bl a lära dig:

  • Att upptäcka dina omedvetna begränsande tankemönster och övertygelser.
  • Hur du kan skapa nya stärkande tankemönster och övertygelser.
  • Att klargöra dina mål och hur du når dem.
  • Att agera för att vinna maximalt.
  • Att omvandla nederlag till framsteg.
  • Att handskas med energitjuvar.
  • Att våga utmana dig själv.
  • Att vinna inflytande och påverka din omvärld.
  • Att ta fler aktiva och medvetna val.
  • Att hantera stress.

Att investera i sin Personliga Utveckling betyder inte nödvändigtvis att nuet är dåligt eller trasigt och därför måste ersättas eller lagas. Personlig Utveckling är att investera i sig själv för att få ut ännu mer. Våra kurser i Personlig utveckling bygger därför på upplevelsebaserad inlärning. Det medför att alla som deltar hittar sina personliga nycklar oavsett vilken nivå men befinner sig på eller vilka mål man har med att delta. Dessa personliga nycklar kan man också finna genom den personliga Coaching som vi också erbjuder.

» Kontakta oss för mer information om våra kurser eller Coaching!

OBS! Våra kurser i Personlig Utveckling riktar sig inte till dig som söker läkning för psykiskt lidande.

Bookmark and Share