Vi är oerhört glada att under 2019 välkomna Lisa Vallin som det senaste tillskottet i vårt företag!

Som älskad business-team coach för att bygga resultat och relationer i företag och organisationer är konflikthantering ett kärt ämne. Lisa har bakgrunden i teaterns värld och brinner nu för psykisk och fysisk hälsa på företag och arbetsplatser. Arbetet som coach startade redan 2006 och även coach-arbete med tillfrisknade från alkohol och drog-missbruk har genomförts under åren. Hon är utbildad vid Skandinaviska  ledarhögskolan i mental träning , business team-Coaching och kommunikation för team och ledarskap.

Lisa säger själv att det ska bli en glädje att få vara ute och möta grupper och verka tillsammans för en lugnare och mer avspänd arbetsmiljö.

About the author

Henrik Mattsson Henrik Mattsson är en framstående coach och föreläsare som tillhör de mest etablerade i Sverige idag. Han har coachat och utbildat närmare 100 000 personer sedan 1999 och är idag en av Sveriges mest anlitade talare. Henrik arbetar främst som föreläsare/utbildare, men även som coach för chefer och mental coach åt bland annat elitidrottare.Henrik är bl a utbildad i Personal Mastery och Advanced Leadership hos K-A Inc, samt är certifierad internationell coach och NLP master practitioner (pågående Trainer-utbildning just nu) via Skandinaviska Ledarhögskolan. Google+

Share →