Ledarskap Att du har en chefsposition gör dig inte per automatik till ledare!

Att vara ledare är inte nödvändigtvis det samma som att vara chef!

Vem behöver då utveckla sitt ledarskap?

Vi anser att världen skriker efter ledarskap och att det är något som vi alla behöver utveckla. Allt för många betraktar sig som offer för hur världen ser ut och fungerar.

Att vara ledare betyder inte att chefa över andra.Att vara ledare handlar om att betrakta sig själv som medansvarig för helheten. Att agera för och skapa bra förutsättningar till en värld som fungerar för alla.

Den ledare vi vill vara och se hos andra är:

 • Ansvarstagande
 • Win/win -orienterad
 • En god kommunikatör
 • Bra på att förebygga och hantera konflikter
 • Klar över sina värdegrunder och mål
 • En bra förebild
 • Ödmjuk
 • Uppriktig
 • Uppmärksam på feed back
 • Lösningsfokuserad
 • En lagspelare

» Kontakta oss för mer information kring våra ledarskapsutbildningar.

”As for the best leaders, the people do not notice their existance.

The next best, the people honor and praise.

The next, the people fear; and the next, the people hate…

When the best leaders´s work is done, the people say: We did it ourselves!”

Bookmark and Share