Varje organisations mått av framgång står i direkt relation till dess förmåga att hantera såväl interna som externa konflikter!

Alla människors vardag är full av möten med andra människor och företag. I dessa möten uppstår ofta missförstånd och motsättningar. Alla bevakar sina egna intressen och ibland är det svårt att veta vilket handlande, som leder till de resultat man önskar.

Kurserna inriktar sig på två huvudmål:

1. Ökad förmåga att förebygga att ”onödiga” konflikter uppstår!

Oavsett vilken typ av konflikt vi ger oss in i så kan vi konstatera att konflikter suger energi.

Om det är sant så betyder det i sin tur att det påverkar vår förmåga att prestera bra på alla tänkbara plan och inte minst vår förmåga att hantera svårartade konflikter.

Genom förebyggande åtgärder kan vi reducera antalet konflikter vilket medför vinsten av att få behålla energi som annars går förlorad i onödan.

Med ”onödiga” konflikter menas här;

Konflikter som uppkommer utifrån vår ovilja eller oförmåga.

Där vårt synsätt och agerande ger näring åt konflikten istället för att dämpa den.

Där vårt sätt att se på problemet är problemet.

2. Ökad förmåga att konstruktiv och effektivt hantera de konflikter som ändå uppstår!

Hur mycket vi än tränar oss och förebygger så kommer vi att möta en hel del besvärliga situationer och delta i en hel del konflikter. Det är en del av livet och utvecklingen.

Således behöver vi ha en handlingsplan att utgå från för att hantera dessa situationer så konstruktivt och effektivt som möjligt.

-> Kontakta oss för en offert


Bookmark and Share