– en uppföljningskurs i Ansvarsfull Alkoholservering –

På allmän begäran lanserar vi nu en fortbildning för bar- och serveringspersonal – konflikthantering för restaurangpersonal dag 2. Utbildningen är en fortsättning för alla som har gått tvådagarsutbildningen Ansvarsfull alkoholservering och önskar mer på temat konflikthantering och personlig utveckling. Här tar vi upp sådant som vi inte har utrymme för i grundkursen och begränsar oss inte endast till drogrelaterade problem.

Vad vore det värt för er att ha personal som:

– är tryggare och säkrare i sin yrkesroll
– tar mer personligt ansvar
– kan hantera ”Besvärliga gäster”
– är skickliga på att hantera konflikter
– är skickliga på att tillämpa alkohollagen i praktiken- vet hur man skapar merförsäljning

Ur programmet:

– Använd rätt kommunikation med olika persontyper
– Bli medveten om vilka signaler du bör vara uppmärksam på i din egen och andras kommunikation- Så kan du träna upp din personliga styrka
– Service och merförsäljning genom effektiv Kommunikation

 

Eftersom vi kommer att knyta an till sådant som vi tar upp i grundkursen (Ansvarsfull alkoholservering) är det ett grundkrav att de som går den här fortbildningen har gått grundkursen innan.

Tidsåtgång: ca 3 timmar effektiv tid (räkna med längre tid beroende på raster).

Kontakta oss här för mer info!


Bookmark and Share