Din kommunikation präglar din Livskvalitet!

Innebörden i all kommunikation är gensvaret vi får.Vilken betydelse vi bär med oss från en händelse eller situation bestäms utifrån vad och hur vi kommunicerar med oss själva. Det i sin tur präglar vilken känsla vi får och påverkar vårt beteende, agerande och slutligen vårt resultat.

DSC_4851

Även när vi kommunicerar med andra ligger betydelsen i gensvaret. Det är inte våra avsikter med vad vi kommunicerar som räknas, utan hur de tas emot och tolkas av mottagaren. En skicklig kommunikatör har hög kompetens och tar ansvar, både för vad och hur de kommunicerar med sig själva och andra. De lyssnar uppmärksamt på gensvaret och justerar sin kommunikation utifrån det för att nå sina avsedda mål och syften.

Våra utbildningar i ”Effektiv Kommunikation i Praktiken” är mycket uppskattade och anpassade för att varje deltagare ska kunna omsätta sina nyvunna kunskaper i praktiken.

Välkommen att pröva oss Ni också!

Bookmark and Share