Effektivt Projektledarskap
Kursen vänder sig till dig som är projekt- eller processansvarig. Du kanske är expert, har en stabsfunktion eller är rådgivare/coach.
Kort sagt människor med olika stödfunktioner som inte har det formella personalansvaret. Att leda utan att egentligen vara chef kan vara en sällsynt svår balansgång, särskilt om det är kulturkrockar, åldersskillnader, konflikter eller andra motsättningar. Att vara projektansvarig eller expert kan leda till energikrävande lojalitetsproblem eller till motsättningar med organisationens ordinarie chefer.
Kursen genomförs i internatform och utgörs till stor del av problemlösning, hantering av praktikfall samt utbyte av erfarenheter. Ett begränsat antal deltagare borgar för att deltagarna får större personligt utbyte av kursen. Deltagarna får tillfälle att skapa nätverk med varandra vilket brukar ge ett stort mervärde.

Del av innehåll som tas upp på kursen:
-Förstå och hantera gruppdynamik
-”Mental tuffhetsträning”
-Att skapa en bra samarbetsnivå
-Att kunna utläsa och använda olika människors styrkor
-Att tänka i vinna – vinna termer
-Att hantera olika attityder och värderingar
-Att tidigt kunna upptäcka och hantera konflikter
-Att skapa ”samarbetskontrakt”
-Att läsa av och hantera olika kommunikationsstilar

Kursinformation
Kurslängd: 2+1 dagar
Datum: 16-17 september, samt uppföljningsdag 16 oktober 2013
Plats: Quality Hotel Park Södertälje
Pris: 10 900 kr exkl. moms per person för 3 dagar inkl. måltider
Tillkommer: Kostnader för resor och logi

Anmälan görs via UGIL Konsult. För att komma till UGIL klicka HÄR.
Gå direkt till anmälan HÄR

Utbildningen sker i samarbete med UGIL Konsult AB, handledare är Lennart Lindén och Henrik Mattsson.

Lennartär sedan många år tillbaka en av landets mest anlitade föreläsare och arbetslagsutvecklare. Han har över trettio års erfarenhet från ledarskap i försvaret och i civila sammanhang. Han har arbetat med fredsarbete och konflikter i de mest skilda miljöer bl a som FN-observatör i Libanon och Bosnien.

Henrik är föreläsare, utbildad inom Personlig Utveckling och Advanced Leadership av K-A Inc, Certifierad Internationell Coach och NLP Master Practitioner via Skandinaviska Ledarhögskolan. Mental Träning, Konflikthantering och Kommunikation är andra exempel på områden han har utbildat sig inom.

ugil_pdf


Bookmark and Share